WEGROW חברות קהילה נפגשות
מפגש קהילה מקצועית

5.7.18

מפגש מרפאות מטפלות ראשון...

 

WEGROW חברות קהילה נפגשות
מסיבת ההשקה

28.6

מסיבת ההשקה של WEGROW גליל!!

למסיבה הגיעו כ-130 נשים מאיזור הגליל...

WEGROW חברות קהילה נפגשות
מפגש קהילה מקצועית

6.6

מפגש ראשון ומעורר השראה לקהילת המאמנות.

נפגשנו שמונה מאמנות. נהנינו בעיקר להכיר אחת את השנייה, את העשייה של כל אחת, ולאחר מכן עשינו קיבלנו החלטות עקרוניות לגבי מפגשים סדירים עתידיים ומטרות הקבוצה.

WEGROW חברות קהילה נפגשות
ליין ההרצאות

22.5

ליין ההרצאות שלנו יוצא לדרך! עם ההרצאה ה-1 בנושא חסמים ופרדיגמות.

WEGROW חברות קהילה נפגשות
מאחורי הקלעים

15.4

חודש באוויר והגיע הזמן לעלות הילוך.

מפגש של כלל הצוות!

מפגש מנהלות קהילה WEGROW
מאחורי הקלעים

8.3.18

מפגש מנהלות קהילה.

סגירות אחרונות לפני השקת הקהילה לאוויר הגליל.

מפגש חשיפה WEGROW
מאחורי הקלעים

13.2.18

מפגש חשיפה ראשוני.

ההיענות הייתה מטורפת.

את האמת התרגשנו.

WEGROW חברות קהילה נפגשות
חיבורים שנוצרו בקהילה

סיפורים על חיבורים שנוצרו. מפגשים מעניינים ועוד.

...בקרוב